فهرست بستن

دوستی با دختر | دوستی پسر با دختر

دوستی پسر با دختر

در ارتباط با موضوع دوستی پسر با دختر باید گفت: برقراري ارتباط با جنس مخالف و داشتن رابطه عاطفي در سنين جواني طبيعي است. در دوران جواني احساسات قوي تر هستند و اگر كنترل نشوند مي تواند به زندگي جوان آسيب هاي جدي وارد كند.

حس تعلق داشتن به كسي، كاملا غريزي است و اتفاق افتادن آن براي همه اجتناب ناپذير است. ولي اغلب اوقات درخواست دوستي به دختر، به جايي نمي رسد. ممكن است در رابطه علاقه زيادي ايجاد شود ولي هدايت اين رابطه به سمتي كه دو طرف رابطه آسيب نبينند، مهارت مي خواهد.

پسرها معمولا شروع كننده رابطه دوستي با دختر هستند. بنابراين بايد بدانند كه دوستي با دختر چگونه است؟ و برای این منظور بهتر است که از مشاوره تلفنی استفاده کنند.

هر فرهنگي نسبت به رابطه دختر و پسر يك ديدگاهي دارد. فرهنگ ما ايراني اسلامي است. آگاهي و دانش برقراري رابطه در اين فرهنگ، بسياري از مشكلات قبل و بعد از ازدواج را حل خواهد كرد.


پیشنهاد می شود مقالهمشاوره رابطه را مطالعه کنید.


دوستي  با دختر در فرهنگ ايراني اسلامي

امروزه در جامعه ما، ايجاد دوستی پسر با دختر در بين جوانان زياد شده است. در فرهنگ ايراني كه با دين اسلام عجين شده است، اينگونه رابطه ها جايي ندارد. در فرهنگ ايراني اسلامي، والدين و حتي جامعه به نوجوانان اجازه نمي دهند كه با جنس مخالف خود دوستي كنند. اگر دو نوجوان دختر و پسر با هم رابطه داشته باشند از نظر جسمي و رواني تحت فشار قرار مي گيرند. ترس از افشاء شدن رابطه، دوستي هاي قبل از ازدواج را پنهاني كرده است.

شايد در نگاه اول، بسياري از افراد، نبود اعتقاد به ارزش هاي اسلامي و سنتي را علل گرايش اين دوستي ها بدانند. ولي فاصله نسلها و گرايش به ارزشهاي دنياي مدرن و گستردگي شبكه هاي اجتماعي، برقراري رابطه بين دختر و پسر را به سمت و سويي ديگر مي كشاند. همه افراد جامعه، موظف هستند كه دانش خود را در اين زمينه اصلاح و تقويت كنند و راهي مناسب براي خروج از اين مشكل داشته باشند.

 

رابطه دختر و پسر از نظر اسلام

از نظر دين اسلام، دوستی پسر با دختر به دو بخش محرم و نامحرم بودن آنها تعريف مي شود. محرم شدن يعني براي ايجاد رابطه حد و مرزي بين دختر و پسر وجود ندارد. نامحرمي به تعبير اسلام وجود حدود وظايف دختر و پسر در رابطه است. متاسفانه فرهنگ غربي در فرهنگ سنتي ما رخنه كرده است و خيلي از جوانان از آن الگو مي گيرند و براي همين دچار دوگانگي شده اند. در جامعه ايراني رابطه خارج از محرميت و دوستي با دختر معضل اجتماعي بزرگي شده است.

داشتن رابطه و صرفا دوستي با دختر، منظور رابطه اي از روي بي تجربگي و بدون شناخت از روحيات همديگر است كه فقط از روي هيجان شكل مي گيرد. اين رابطه ها براي جلب توجه جنس مخالف شكل ميگيرد و خيلي اوقات جوانان در اين رابطه ها دچار سرخوردگي و افسردگي مي شوند.

 اسلام دوستي با دختر و روابط دختر و پسر را منع نمي كند. اعتقاد به حفظ حريم زن و مرد و رعايت حد و حدود بين آنها تاكيد مي شود. در جامعه امروز، جاذبه هاي جنسي و روابط بدون تعهد رواج يافته است. جاذبه هاي جنسي متنوع شده است. بين جوانان براي داشتن تعداد دوست دختر رقابت است و بين دختران رابطه با تعدادي بيشتري از پسرها يك افتخار و مهارت محسوب مي شود. جلب توجه كردن دختران و سودجويي پسران بدون تعهد، معضل جامعه امروز شده است.در اين جامعه ازدواج ترسناك مي شود. دختران و پسران به فكر روابط آزاد هستند كه البته دختران در اين روابط بيشتر آسيب مي بينند.

 

تفاوت رابطه دختر و پسر

دختر و پسر از نظر جسمي، روحي و رواني و حتي نگاه به زندگي و معاشرت با هم تفاوت دارند. شايد به ظاهر تفاوت مشهود باشد ولي دنياي آنها كاملا با هم متفاوت است.

يكي از تفاوت هاي دختر و پسر در نحوه برقراري ارتباط بين آنهاست.دخترها دوست دارند با پسري كه وارد رابطه مي شوند، پسر عاشق آنها شود و ديوانه وار او را دوست داشته باشد. با هم حرف بزنند، تفريح مشترك داشته باشند و دختر در كنار پسر احساس امنيت كند و پسر مانند كوه از او محافظت كند.

پسر در دوستي با دختر، در نگاه اول رابطه جنسي مي خواهد. بدن دختر، توجه پسر را جلب مي كند و بعد وارد رابطه مي شود. ولي ميل و جذب به يك دختر، براي پسر دليل بر عاشق شدن او نيست.

دختران بايد اين را بدانند كه درخواست رابطه جنسي از سوي پسر نشان دهنده عشق پسر نيست. البته اين خصلت جنس نر است و نمي توان انتقادي بر آن داشت. ولي دختران بايد آگاهي خود را در رابطه با جنس مخالف بالا ببرند. دختران به عشق رمانتيك فكر مي كنند و پسران به ارضاء ميل جنسي خود.

درخواست دوستي پسر با دختر در خيابان و پارك فقط، نقش بازي كردن براي همديگر است. دختر نقش بازي مي كند تا عشق دلخواه خود را بدست بياورد و پسر نقش بازي مي كند تا نياز خود را برآورده كند.

دختر يك رابطه متعهدانه توام با عشق مي خواهد و هر كاري مي كند تا پسر را دلبسته كند و حتي براي برقراري رابطه جنسي كوتاه مي آيد.

علت جذب دختر و پسر به همديگر و دوستي با دختر

پسر چه مي خواهد؟ او آمادگي تعهد را ندارد. دوستي با دختر براي او فقط رفع نيازهاي جنسي است. او آمادگي پذيرش مسئوليت را ندارد. با اينكه از كلمات عاشقانه استفاده مي كند، ولي قلبا عاشق نيست. پسر در شرايطي كه درگير رفع نيازهاي جنسي خود است به دختر و احساسات او فكر نمي كند و اين در نهايت خودخواهي است.

عشق واقعي، خالصانه و بدون درخواست نامشروع است. در اكثر روابط دختر و پسر در دوران نوجواني و جواني، دختر احساس مي كند كه از او سوء استفاده شده و پسر به چيزي كه مي خواسته رسيده است. 

دختران و پسران به دلايل مختلفي درخواست دوستي با دختر را مطرح مي كنند و به همديگر جذب مي شوند كه گاهي رابطه به ازدواج هم ختم مي شود.

دلایل اصلی دوستی پسر با دختر:

1-اولين جذب زن و مرد به همديگر، اندام و چهره همديگر است.

2-هورمون هاي زنانه و مردانه به طور ناخودآگاه زنان و مردان را به هم جذب مي كند.

3-شباهت ظاهري عامل ديگري براي جذب مردان است. مثلا مردان به زناني كه شباهت ظاهري به مادرشان داشته باشند، جذب مي شوند.

4-مهربان بودن نيز مي تواند سبب جذب جنس مخالف شود.

آسيب شناسي دوستي با دختر

از جمله آسيب های دوستی پسر با دختر را می توان اینگونه نام برد:

1- وقتي پسري قصد دوستي با دختر را دارد با عناويني مانند: من قصد ازدواج دارم، پيش بريم ببينيم به درد هم ميخوريم و غيره سر صحبت را باز مي كنند. اگر رابطه ادامه پيدا كند با كمي دقت متوجه خواهيم شد كه اين رابطه دوستي، عقلاني است يا نه؟ و پسر واقعا قصد شناخت طرف مقابل را دارد؟

2-درخواست دوستي به دختر و رابطه دوستي قبل از ازدواج، دختر و پسر را شكاك و بدبين مي كند. پسر در دوستي با دختر قصد لذت جنسي دارد. دختري كه به راحتي به دست مي آورد را تعميم مي دهد به همه دخترها و فكر مي كند همه دخترها اينگونه هستند.

3-وقتي رابطه دوستي بين دختر و پسر وجود داشته باشد، تمام فكر و ذكر هر دو معطوف به رابطه مي شود. كليه امورات زندگي هر دو كه باعث پيشرفت آنها مي شود در درجه بعدي اهميت قرار مي گيرد.

4-وقتي پسرها بتوانند به آساني يك رابطه و دوستي با دختر را داشته باشند. از سادگي و زود باوري آنها سوء استفاده كرده و لذت مي برند. براي اين دسته از پسرها رابطه جنبه تفريح پيدا مي كند. از آنجايي كه نياز به تشكيل خانواده را در خود احساس نمي كنند، تشكيل خانواده سالم در جامعه دچار مشكل خواهد شد.

5-معمولا خانواده ها با دوستي پسر با دختر مخالف هستند. حتي اگر پسري در دوستي با دختر جدي باشد و قصد ازدواج داشته باشد، نگراني پذيرفته شدن توسط هر دو خانواده وجود دارد. ازدواج دو نفر را به مخاطره مي اندازد.

6-پسرها اين را بدانند كه اگر دوستي با دختر به قصد ازدواج نباشد، آينده دختر تباه مي شود. در جامعه ما، داشتن روابط ناسالم قبل از ازدواج، براي دختران مشكلات بيشتري درست خواهد كرد.

 

معايب دوستي با دختر

پسرها در دوستي با دختر قوانيني براي خود دارند و فقط براي رابطه جنسي وارد رابطه با يك دختر نمي شوند.

وقتي پسرها براي به دست آوردن چيزي تلاش كنند و سختي بكشند، بيشتر آن را مي خواهند و هر چيز آساني را بدست بياورند به آن فكر هم نمي كنند.

جذب شدن دختر و پسر به همديگر، فقط بخاطر اشتراكات نيست كه شكل مي گيرد. كششي كه براي پسر وجود دارد بايد به گونه اي باشد احساس نكند رابطه با اين دختر سطحي و گذرا خواهد بود.

دو دليل مي تواند پسر را جذب يك دختر كند. پسر در دوستي با دختر هيجان مي خواهد. دوست دارد از طرف دختر چالش هايي برايش بوجود بيايد. در واقع انگيزه اي براي ماندن در رابطه مي خواهند. دليل دوم براي پسر، احترام قائل شدن براي دختر است. دختر بايد به گونه اي رفتار كند كه پسر براي او احترام قائل شود و اجازه دست درازي به دختر را نداشته باشد.

وقتي رابطه جنسي اتفاق مي افتد وابستگي دختر بيشتر مي شود و خواسته هاي احساسي بيشتري از پسر خواهد داشت و همين مسئله كشمكش هاي زيادي را ايجاد خواهد كرد.

.وقتي پسري درخواست دوستي با دختر را مطرح مي كند. در نگاه اول او را بررسي كنيد و ببينيد به درد شما مي خورد؟ خوشحال نشويد و آگاهانه و بدون تعارف نظر خود را بيان كنيد.

متاسفانه اكثر پسرها براي دوستي با دختر، به دنبال ارضا ميل جنسي خود هستند. آنها آنقدر پيش مي روند كه دختر براي كسب عشق و مقبول بودن، به ناچار وارد رابطه جنسي مي شود. ولي مطمئنا خواسته قلبي دختر اين نيست و اين گونه خود را بي ارزش مي كند. اگر با نه شنيدن، پسر از او دور شد، مشخص مي شود كه قصد پسر چه بوده است و همان بهتر كه رفته است.

2 دیدگاه

 • لیلا گفت:

  عواقب فرستادن عکس پوشیده دختر به پسر چیست؟؟

  • نوروزی گفت:

   با سلام و احترام
   اگر منظورتان عواقب حقوقی می باشد باید گفت: اگر منجر به شکایت خصوصی بابت انتشار عکس و تصاویر اشخاص منجر به طرح ادعایی شود، از نظر شکایت خصوصی(حقوق شهروندی) شما مسئول و تعقیب کیفری خواهید شد. به صورت محدود در حد چند بار نمی تواند موضوع ادای کیفری خاصی را ایجاد نماید. برای اطلاعات بیشتر به سایت حقوقی http://www.payammoshavere.com مراجعه کنید.

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.